Arbo advies.


Arbo
systeem


BHV

VCA
Zodra binnen een bedrijf meer dan 40 uur door medewerkers arbeid wordt verricht, krijgt het bedrijf te maken met de verplichting vanuit de Arbowet een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te laten uitvoeren. Met het inventariseren en evalueren van de specifieke risico's zijn de knelpunten op het gebied van Arbeidsomstandigheden voor uw bedrijf in kaart gebracht. In vervolg hierop dient u een planning op te stellen waarbinnen de gesignaleerde knelpunten kunnen worden aangepakt. Het inventariseren en evalueren van risico's en het aanpakken van de gesignaleerde knelpunten is uiteraard geen eenmalige activiteit. Uw organisatie en de omgeving waarin u zich bevindt alsmede uw specifieke bedrijfsrisico's veranderen voortdurend. Hierdoor bent u vanuit de Arbowet verplicht periodiek de RI&E op actualiteit te beoordelen, periodiek het Plan van Aanpak te evalueren en een nieuw Plan van Aanpak voor het komende jaar op te stellen. Het is van belang, dat er ook na certificering regelmatig werkzaamheden worden verricht om uw kwaliteitssysteem op het gewenste peil te houden. Dit voorkomt dat u bij het jaarlijkse bezoek van de certificerende instantie (CI) op problemen stuit.

WERKWIJZE: Adviesbureau Hommel streeft ernaar uw abonnement inhoud te geven door uw organisatie te begeleiden bij het evalueren en updaten van de RI&E en plan van aanpak. Onderwerpen welke in ieder geval aan de orde komen tijdens de evaluatie van de bestaande RI&E zijn:
1. Actualiteit van de RI&E en PVA, veranderingen in de organisatie, werkmethodes of huisvesting.
2. ARBO beleid vastlegging door middel van beleidsverklaring en bedrijfsreglement: bekendmaking via de organisatie.
3. Personeelsmanagement: functieomschrijvingen, opleidingen, beoordelingssysteem inclusief vastlegging door middel van personeelsdossier.
4. (bijna) Ongevallen en incidenten: registratie en onderzoek inclusief procedures en formulieren en terugkoppeling naar de RI&E en PVA.
5. Materiaal en middelen: overzichten van risicovolle gereedschappen en de daar bijbehorende maatregelen zoals aanschaf instructie bij gebruik, keuringen en archivering hiervan.

Voor persoonlijk en deskundig advies, kunt u uiteraard bij ons terecht.
Adviesbureau Hommel is de specialist voor uw organisatie op gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu en
Duurzaamheid.
Onze kracht is de verbindende factor tussen uw vraag en de oplossing.
Meedenken met de klant is regel en geen uitzondering.
Onze ervaring is uw resultaat!

Voor vragen kunt u gebruik maken van onze telefonische ondersteuning van ons bedrijfsbureau 0611583417.