Veiligheidsronde

Een methode om een goede algemene indruk te krijgen van de manier waarop de medewerkers op de werkvloer omgaan met veiligheid, is het maken van een veiligheidsronde. Die zijn nuttig, mits op de juiste manier en met de juiste motivatie ingezet.

Wat is een veiligheidsronde?
Er is geen exacte omschrijving van een veiligheidsronde voor handen. Een veiligheidsronde is een instrument waar ieder bedrijf zijn eigen invulling aan geeft. In veel sectoren en branches is de veiligheidsronde één van de middelen om veiliger werken te bevorderen. Kort omschreven is het een inspectieronde over het terrein of werkplek door een medewerker die tijdens deze ronde vooral let op de veiligheid, op veilige werkomstandigheden en op een veilige manier van werken. Afhankelijk van de doelstellingen van het management en het beheerssysteem, kunnen bijvoorbeeld ook kwaliteit en security aan bod komen tijdens een veiligheidsronde. Er zijn diverse veiligheidsbeheerssystemen die voorschrijven en stimuleren dat veiligheidsrondes regelmatig worden gehouden.

Op de vraag (Kleine bouwplaatsen, kleine risico’s ? ) zou logischer wijze een recht evenredig antwoord verwacht kunnen worden. Niets is echter minder waar. Naar analogie met (grotere) bouwwerken zijn de risico’s inherent aan de bouwactiviteiten bij het optrekken van vb. ééngezinswoningen met elkaar vergelijkbaar. De verschillende uitvoeringsfases van het bouwwerk zijn dezelfde doch worden soms met andere technieken en op kleinere schaal gerealiseerd. Het gebruik van andere technieken impliceert ontegensprekelijk andere risico’s die op hun beurt met aangepaste maatregelen moeten bestreden worden. Het preventiebeleid van de bouwondernemingen die (kleinere) bouwwerken optrekken zal in wezen dan ook weinig verschillen van deze van de ondernemingen die zich toelegt.

Voor persoonlijk en deskundig advies, kunt u uiteraard bij ons terecht.
Adviesbureau Hommel is de specialist voor uw organisatie op gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu en Duurzaamheid.
Onze kracht is de verbindende factor tussen uw vraag en de oplossing.
Meedenken met de klant is regel en geen uitzondering.
Onze ervaring is uw resultaat!

Voor vragen kunt u gebruik maken van onze telefonische ondersteuning van ons bedrijfsbureau 0611583417.