Sociale veiligheid

De term ‘sociale veiligheid binnen de werkomgeving’ verwijst naar de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in relatie tot het uitoefenen van arbeid. De overheid onderstreept in haar beleid het belang van een gezond sociaal werkklimaat en stelt geld beschikbaar voor de bestrijding van pesten en geweld op de werkvloer en voor het terugdringen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Boosheid, discriminatie, pesten, intimidatie, agressie en geweld op het werk zorgen voor sociale onveiligheid. Sociale veiligheid is een belangrijk aspect in ieder organisatiebeleid dat gericht is op het aanpakken en voorkomen van incidenten door het opnemen van maatregelen en het benoemen van omgangsvormen die daarbij helpen.
Wettelijk verplicht

Schoolbesturen zijn sinds 1 augustus 2015 bij wet verplicht tot:
  1. het voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
  2. het beleggen van de volgende taken bij een persoon: coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten;
  3. de monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.

Voor persoonlijk en deskundig advies, kunt u uiteraard bij ons terecht.
Adviesbureau Hommel is de specialist voor uw organisatie op gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu en Duurzaamheid.
Onze kracht is de verbindende factor tussen uw vraag en de oplossing.
Meedenken met de klant is regel en geen uitzondering.
Onze ervaring is uw resultaat!

Voor vragen kunt u gebruik maken van onze telefonische ondersteuning van ons bedrijfsbureau 0611583417.