Toolbox duurzaamheid.

Wat levert een toolbox op die gegeven wordt omdat het moet?
Afvinken met de aanwezigheidslijst en klaar…
In de drukte van alledag gaat het doel van de toolbox nogal eens verloren. Het wordt een doel op zich in plaats van een middel om samen veiliger en gezonder te werken.
Wat is ook alweer precies het doel van de toolbox?
Hoe bereik ik als leidinggevende dat de medewerkers de toolbox interessant en bruikbaar vinden?
Hoe krijg ik het voor elkaar dat door de toolbox het werk veiliger en beter wordt uitgevoerd?
Hieronder op een rij hoe je als leidinggevende ervoor zorgt dat de toolbox slaagt:
 1. Wat is een toolbox?
 2. Opzet toolbox
 3. Leiden van een toolbox-meeting
 4. Overige tips


1. Wat is een toolbox?
Een toolbox is een kort groepsgesprek met een duidelijke boodschap over wat je moet weten en doen om veilig en gezond aan het werk te blijven. Een toolbox maakt deelnemers nog beter bewust van gevaren op het werk. Directe gevaren door onveilige situaties (bijv. valgevaar). Indirecte gevaren door gevaar voor gezondheidsschade die vaak pas op termijn ontstaan (bijv. gehoorschade). De kracht van de toolbox schuilt in het bespreken van een werksituatie die direct impact heeft op de persoonlijke veiligheid en gezondheid van de deelnemers. Na het bespreken volgt een werkafspraak, zodat iedereen weet hoe veilig en gezond om te gaan met het besproken risico.


2. Opzet toolbox
Een toolbox slaagt vrijwel altijd als je de volgende 10 geboden in acht neemt:
 • Vast doel            samen veilig en gezond aan het werk
 • Concreet            actueel, specifiek onderwerp
 • Praktisch            direct toepasbaar op het werk
 • Korte duur          kwartier tot maximaal half uur
 • Interactief           in gesprek met elkaar
 • Instructief           aanreiken kennis en do’s en don’ts
 • Afspraak           over uitvoering en samenwerking
 • Follow-up           controle en vervolg op afspraken
 • Aanwezigheid    verplicht stellen van deelname
 • Frequentie          minimaal 10 x per jaar


Een toolbox moet kort van duur zijn en gaan over een duidelijk afgebakend onderwerp dat actueel is en invloed heeft op de veiligheid en gezondheid van de deelnemers. Het beste is inspelen op wat leeft bij de medewerkers. Elke toolbox start met het bewust maken van het gevaar en eindigt met een werkafspraak hierover die iedereen wil naleven. Dan pas is de toolbox geslaagd. Dit lukt door een vaste opbouw bij de toolbox te hanteren en door de toolbox te ‘leiden’.
De opbouw is eenvoudig:
 1. FEITEN: Toon de feiten met een foto, een melding, rapport etc. Of gebruik bijvoorbeeld een krantenknipsel.
 2. KENNIS: Welke gevaren spelen er? Wat kan er gebeuren? Wat is de procedure? Wat heb je nodig om veilig te werken?
 3. GEDRAG: Is alles goed voorbereid? Ben ik onder deze omstandigheden in staat veilig te werken? Wie kan ik bereiken als er iets mis gaat?


In een toolboxmeeting wordt er gesproken over een aan veiligheid gerelateerd thema, recente (bijna)ongevallen en incidenten én de situatie op de werkplek. Het doel is om de mensen op de werkvloer bewust om te gaan met veiligheid op het werk. Bovendien is het een VCA-verplichting om minimaal 10x per jaar een toolboxmeeting te houden.


WERKWIJZE:Samen met Adviesbureau Hommel zoekt u per keer een onderwerp uit. Wij hebben legio onderwerpen, maar wanneer u een onderwerp aandraagt, zorgen wij voor een aangepaste Toolbox.


Voor persoonlijk en deskundig advies, kunt u uiteraard bij ons terecht.
Adviesbureau Hommel is de specialist voor uw organisatie op gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu en Duurzaamheid.
Onze kracht is de verbindende factor tussen uw vraag en de oplossing.
Meedenken met de klant is regel en geen uitzondering.
Onze ervaring is uw resultaat!

Voor vragen kunt u gebruik maken van onze telefonische ondersteuning van ons bedrijfsbureau 0611583417.