Industrie.

In de dampkring rond de aarde zitten broeikasgassen die ervoor zorgen dat een deel van de warmtestraling van de grond wordt vastgehouden. De opwarmende werking hiervan noemen we het broeikaseffect. Door het gebruik van fossiele brandstoffen is het broeikaseffect de laatste 100 jaar zeer sterk toegenomen. Dit zorgt ervoor dat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt.

De belangrijkste broeikasgassen zijn:
1. koolstofdioxide (CO2),
2. methaan (CH4),
3. lachgas (N2O)
4. fluorverbindingen.

Inzicht in de CO2 uitstoot van het bedrijf; om bij te dragen aan de mondiale doelstelling om broeikasgassen (waaronder CO2) terug te dringen moet eerst inzicht worden gekregen in de eigen CO2 uitstoot van het bedrijf. Een grondige analyse van het huidige energieverbruik immers een eerste stap om doelstellingen voor energiebesparing en CO2 reductie kunnen opstellen. De analyse en de daarop volgende CO2 berekening vormen samen de CO2 footprint. Buiten het feit dat U zelf inzicht wilt hebben in uw CO2 uitstoot kunnen ook Uw opdrachtgevers , in steeds meerdere mate, hierom vragen. Opdrachtgevers en klanten worden steeds kritischer ten aanzien van milieu en duurzaam ondernemen. Zeker bij aanbestede projecten is het gangbaar dat opdrachtgevers u verzoeken om uw CO2 footprint aan te leveren..

Voordelen CO2 footprint:
nadat het benodigde inzicht is verschaft kunnen voor uw bedrijf, organisatie of instelling verschillende voordelen gelden,
bijvoorbeeld:
1. Het bijdragen aan een gezonder en beter milieu
2. Het blijvend kunnen leveren van diensten aan opdrachtgevers die uw CO2 footprint opvragen)
3. Door het implementeren van CO2 reductie maatregelen binnen het bedrijf en op projecten kunnen aanzienlijke bedragen worden bespaard.

Voor persoonlijk en deskundig advies, kunt u uiteraard bij ons terecht.
Adviesbureau Hommel is de specialist voor Uw organisatie op gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu en Duurzaamheid.
Onze kracht is de verbindende factor tussen uw vraag en de oplossing.
Meedenken met de klant is regel en geen uitzondering.
Onze ervaring is uw resultaat!

Voor vragen  kunt u gebruik maken van onze telefonische ondersteuning van ons bedrijfsbureau 061158341.