Kringloopbedrijf.

branche kringloopwinkel arbobranche kringloopwinkel duurzaamheidbranche kringloopwinkel kwaliteitbranche kringloopwinkel milieu
ARBOWET

Sinds 2007 is de Arbowet vereenvoudigd. Dat wil zeggen dat de wet een aantal zogenoemde doelvoorschriften stelt, maar dat werkgevers en werknemers meer mogelijkheden hebben gekregen om zelf te bepalen hoe ze deze normen bereiken. Zo geeft de Arbowet wel eisen aan het maximale geluid op de werkplek, maar bepaalt het bedrijf zelf hoe ze dit bereiken. 

Arbocatalogus

Werkgevers bekijken samen met de werknemers (via OR of personeelsvereniging) hoe aan deze doelvoorschriften het best voldaan kan worden. Dit wordt vastgelegd in een Arbo catalogus. Bedrijven kunnen zelf een Arbo catalogus opstellen of zich aansluiten bij de Arbo catalogus van hun branche. De Inspectie SZW toetst de Arbo catalogi die voor een hele sector of branche worden opgesteld, om zeker te stellen dat aan de doelvoorschriften wordt voldaan.

Verplichtingen werkgevers

In de Arbowetgeving zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers zich aan moet houden:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). De arbeid die in het bedrijf verricht wordt, mag geen nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers.
 • Zo veel mogelijk gevaren voor de gezondheid van werknemers bij de bron aanpakken. Een voorbeeld hiervan is dat een machine die veel lawaai maakt, wordt vervangen door een stiller type.
 • De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden, gebruikte arbeidsmiddelen en arbeidsinhoud zo veel als mogelijk aanpassen aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers. Dit geldt ook voor werknemers met een structurele functionele beperking door bijvoorbeeld ziekte.
 • Zo veel als mogelijk (‘redelijkerwijs kan worden gevergd’) voorkomen en beperken van monotone en tempo gebonden arbeid.
 • Het opstellen en uitvoeren van een risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak.
 • Het voorkomen en beperken van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.
 • Het geven van voorlichting en onderricht aan de werknemers. De voorlichting en het onderricht kunnen betrekking hebben op het gebruik van arbeidsmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook over hoe er in een bedrijf wordt omgegaan met agressie en geweld en seksuele intimidatie.
 • Het melden en registreren van arbeidsongevallen en beroepsziekten.
 • Het voorkomen van gevaar voor derden in verband met de arbeid die door de werknemers wordt verricht.
 • Werknemers in de gelegenheid stellen om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.

  Voor persoonlijk en deskundig advies , kunt u uiteraard bij ons terecht. Adviesbureau Hommel is de specialist voor Uw organisatie op gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu en Duurzaamheid. Onze kracht is de verbindende factor tussen Uw vraag en de oplossing. Meedenken met de klant is regel en geen uitzondering. Onze ervaring is Uw resultaat! Voor vragen  kunt U gebruik maken van onze telefonische ondersteuning van ons bedrijfsbureau 0611583417.